SKIPAS ONLINE
hu
Központ ZÁRVA!
Készüljön a 2024-es nyári szezonra!
Központ ZÁRVA!
Készüljön a 2024-es nyári szezonra!
Adatvédelem

Személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy társaságunkban a személyes adatok kezelésének felügyeletét az EuroTRADING s.r.o. cég látja el,
törvény 44. §-ának megfelelően. 18/20128 Coll. és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 37. cikke,
felelős személyt biztosít számunkra, akivel a zo@eurotrading.sk címen lehet kapcsolatba lépni.
További információkat itt olvashat: www.eurotrading.sk/zo

 

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., Bystrá 108, 977 65 Tále, azonosító: 36045543

mint üzemeltető, az érintettekkel szembeni igazságosság és átláthatóság betartása érdekében, ezen értesítést küldi az érintettnek a személyes adatok 13. és 14. cikk szerinti kezeléséről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: Rendelet) és §-a NR SR 19. sz. 18/2018 Coll. néven a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ELVE

Személyes adatok kezelésének célja az ügyviteli okiratokban

A tevékenység során a személyes adatok kezelése a könyvelő dokumentumok feldolgozásához szükséges a szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése érdekében.

Érintett személyek köre: magánszemélyek

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, titulus, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, azonosító okmány fajta és száma, aláírás, magánszemély banki számlaszáma

Személyes adatok kezelésének jogalapja: 2002. évi 431. törvény az adókönyvelésről, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva. 2004. évi 222. törvény az általános forgalmi adóról, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva. 2003. évi 595. törvény az jövedelemadóról, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva. 1964. évi 40. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva. 1994. évi 152. törvény a társadalombiztosítási alapról, és a 286/1992 Zb. törvény módosításáról és kiegészítéséről, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva.

Adatcímzettek kategóriái: Adóhatóság - a feldolgozás szükséges a szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, az alábbiak szerint: 2003. évi 595. törvény az jövedelemadóról, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva, Bíróságok, Társadalombiztosítási és Munkaügyi Bizottság - a feldolgozás szükséges a szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, az alábbiak szerint: 2005. évi 301. törvény a büntetőjogi rendszerről, az azóta kibocsátott jogszabályokkal módosítva, 2015. évi 162. törvény az igazságügyi rendszerről, az 88/2017 Z. z. törvénnyel módosítottat, 2016. évi 125. törvény a Polgári Perrendtartás elfogadásával összefüggő intézkedésekről, a Polgári Perrendtartásról és az Igazságügyi eljárási rendről, valamint a hatályos néhány törvény módosításáról, Az állam jogosított szerve - a feldolgozás szükséges a szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése érdekében az Általános adatvédelmi rendelet szerint.

Személyes adatok nem továbbítódnak harmadik országokba.

Személyes adatok törlésének határideje: Személyes adatokat az érvényes nyilvántartási terv és eljárási rend szerint tárolunk, amely a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletben található a weblapunkon az személyes adatok védelme szekcióban.

Kizárólagosan automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik.

Személyes adatok feldolgozásának célja a beérkezett és elküldött postaládák és irattárak kezelése:

A tevékenység keretében személyes adatok feldolgozására kerül sor a beérkezett és elküldött postaládák és az irattárak kezelése során.

Érintett személyek köre: magánszemélyek - címzettek, alkalmazottak

Személyes adatok lista: születési szám, név, vezetéknév, titulus, cím, szervezet neve, munkakör, e-mail cím, levél tárgya és tartalma

Személyes adatok feldolgozásának jogalapja: 395/2002 évi törvény a levéltárakról és irattárakról, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény, 305/2013 Z.z. törvény a közhatalmi szervek elektronikus formában történő tevékenységeiről és a kapcsolódó törvények módosításáról, 369/1990 Z.z. a települési önkormányzatról szóló törvény a későbbi rendeletek módosításával

Előnyös igénylők kategóriái:

Személyes adatok kezelésének célja a regisztrációs vendég és külföldiek nyilvántartásába

A tevékenység keretében személyes adatok kezelése történik a szállodai szolgáltatások, szállodai vendégek, szobafoglalás, személyes adatok nyilvántartása a szállodai rendszerben és a vendégek - külföldiek nyilvántartása céljából.

Érintett személyek köre: Ügyfelek - szállóvendégek

Személyes adatok listája: Keresztnév, vezetéknév, előnév, lakcím, személyi igazolvány száma, keresztnév, vezetéknév, előnév, lakcím, másik szállóvendég személyi igazolványának száma, külföldi állampolgár neve, születési dátuma és helye, állampolgársága, állandó lakhely az anyaországban, célja az utazásnak a Szlovák Köztársaságba, útlevél száma, vízum: típus, szám, érvényesség, szállásadó elnevezése és címe Szlovákiában, kísérő gyermekek, tartózkodás ideje Szlovákiában, telefonszám, e-mail kapcsolat

A személyes adatok kezelésének jogalapja: 40/1964. évi törvény. Polgári Törvénykönyv, 595/2003 Z.z. törvény az jövedelemadóról, 582/2004 Z. z. törvény az helyi adókról és a települési díjról, lakossági hulladékról és építési hulladékról szóló jogszabályokkal összefüggésben későbbi jogszabályokat, 222/2004. évi. törvény az általános forgalmi adóról, 404/2011. évi törvény a külföldiek tartózkodásáról és a különféle törvények módosításáról, 431/2002 Z. z. a könyvelésről szóló törvény, 496/2008 Z. z. a teljes szövege az 253/1998 Z. z. törvényről a Szlovák Köztársaság állampolgárainak tartózkodási regisztrálásáról és a Szlovák Köztársaság lakosainak nyilvántartásáról, későbbi jogszabályokkal módosítva

A fogadókategóriák: Adóhivatal - a kezelés szükséges a vállalkozó törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében a következők szerint: 595/2003 Z. z. törvény a jövedelemadóról vonatkozó jogszabályokkal, Bíróságok, TdoC - a kezelés szükséges a vállalkozói törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a 301/2005 Z. z. a Büntető Törvénykönyv vonatkozó jogszabályokkal, 162/2015 Z. z. az adásszabályokkal kapcsolatos jogi bírósági eljárások, 88/2017 Z. z., 125/2016 Z. z., jogszabályokkal kapcsolatos egyes intézkedések a Civil Perrendtartás elfogadásával kapcsolatos törvény, az általános adatvédelmi rendelet szerint a jogilag önálló szerv végzi a kezelést

Személyes adatok külföldi országokba történő továbbítása nem valósul meg.

A személyes adatok törlésének határideje: Személyes adatokat az alapján, hogy külön jogszabály és a hatályos Nyilvántartási tervek és rendeletek alapján őrzünk, amelyek a webhelyen az Személyes adatok védelme részben vannak közzétéve

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást sem történik.

Személyes adatok kezelésének célja a marketing ajánlatok küldése

A kezelő tevékenységei keretében személyes adatok kezelése történik azzal a céllal, hogy a közönségeink regisztrációval és marketing ajánlatok küldésével hozzájáruljanak.

Érintett személyek köre: vásárlóink

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, e-mail, telefonszám

Személyes adatok kezelésének jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat a marketing@partizan.sk címen.

A címzettek kategóriái: Bíróságok, Közpénzügyi és Közlekedési Hatóság - a kezelés feltétlenül szükséges a kezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez az alábbi jogszabályok értelmében: 301/2005-es törvény a büntetőjogról és az azt követő rendeleteknek megfelelően, 162/2015 Z. z. a közigazgatási perrendtartásról, 88/2017 Z. z. a közigazgatási bírósági eljárásról, 125/2016 Z. z. a polgári perrendtartás megváltoztatásával összefüggő intézkedésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény, a közigazgatási bírósági rendtartás és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, Jogi hatóság - a kezelés feltétlenül szükséges a kezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez az adatvédelmi általános rendelet értelmében, Mailchimp® - The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA - szerződés

Személyes adatok harmadik országokba történő átvitele nem történik.

A személyes adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a marketing ajánlatok küldéséhez nyújtott hozzájárulás időtartama alatt kezeljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik

Személyes adatok kezelésének célja a garanciáinak jegyzéke

A szolgáltató tevékenységei keretében személyes adatok kezelése történik a reklamációk intézése céljából

Érintettek köre: A reklamációt benyújtó személyek

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, titulus, lakcím, telefon, e-mail és a reklamáció jellege

A személyes adatok kezelésének jogalapja: 2007. évi C. törvény a fogyasztóvédelemről és az 1990. évi új szlovák országgyűlési törvény 372/1990 Zb. azáltal, hogy azokat későbbi jogszabályokkal összefüggésben változtatta meg, más kapcsolódó általánosan kötelező erejű jogszabályok, 1964. évi XL. törvény a polgári törvénykönyvről, melyet későbbi jogszabályok módosítottak

Adattovábbítás kategóriái: SOI -2020. évi C törvény a polgári társaságról, 2002. évi CXXVIII. törvény az állami hatóság ellenőrzéséről a belső piacon a fogyasztóvédelem terén, illetve néhány törvénynek a módosításáról és kiegészítéséről, bíróságok, OMBT - a kezelés az üzemeltető törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges és az 301/2005 Z. törvény szerint az adózás, illetve az 162/2015 Z. törvény a közigazgatási bírósági rendszer módosításáról, a 88/2017 Z. törvény általi módosítás és kiegészítés és szerződéses jogszabályok elfogadásával összefüggő intézkedések törvénye, az állami hatóság - a kezelés az üzemeltető törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges és az Adatvédelmi általános rendelettel megegyezően

Személyes adatok átadása harmadik országokba nem történik.

Személyes adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érvényes Nyilvántartási terv és eljárási rend alapján tároljuk, amelyet az adatvédelmi tájékoztató szekcióban található honlapunkon teszünk közzé

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást sem valósítjuk meg.

Személyes adatok kezelésének célja a bérleteket használó ügyfelek nyilvántartása során

A működtető tevékenységei keretében személyes adatok kezelésére kerül sor a bérletek értékesítése céljából

Ügyfelek, Dolgozók

Személyes adatok listája: cím, név, vezetéknév, lakcím, telefonszám, e-mail, személyi igazolvány száma, születési dátum

Személyes adatok kezelésének jogalapja: Szerződés

Adattovábbítás jogosultjai: Bíróságok, OBT (Üzemi Biztonságtechnikai Központ) - a kezelés a működtető törvényes kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a 301/2005 Törvénykönyv szabályairól, az 162/2015. számú Törtetvénykönyv, a 125/2016 Személyes adatok védelméről szóló törvény és a Polgári perrendtartás, az Igazgatási eljárási törvényről szóló törvény és egyes törvények módosításáról, az állami jogalkotó hatóság - a kezelés a működtető törvényes kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a Általános adatvédelmi rendelet értelmében

Személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása nem valósul meg.

Személyes adatok törlési határidő: A személyes adatait a speciális rendelet és a érvényes Regisztrációs Tervezet és Rendelkezés alapján tároljuk, amelyet a webhely üzemeltetője a személyes adatok védelmének részlegén közzé tesz

Automatizált döntéshozatal és profilozás nem történik.

Személyes adatok kezelésének célja a fotóadatbázisban

Az üzemeltető tevékenységei során személyes adatok (fotók) kezelésére kerül sor az üzemeltető tevékenységének bemutatása érdekében.

Érintett személyek köre: munkavállalók, ügyfelek

Személyes adatok listája: vezetéknév, keresztnév, fotó

A személyes adatok kezelésének jogalapja: Érintett személy hozzájárulása, amelyet az érintett személy önkéntesen nyújtott, és bármikor visszavonhat az alábbi címen: marketing@partizan.sk

Adattovábbítás kategóriákba tartozók részére: Bíróságok, Általános Közlekedési és Közlekedési Hivatal - a kezelés a törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az 301/2005 sz. törvény 301 a későbbi jogszabályok szerint módosított Büntetőjogi törvényt, 162/2015 sz. törvény az igazságügyi eljárásról a 88/2017 sz. törvény módosítása szerint, 125/2016 sz. törvény, Civil Szervezei Törvény, Civil Peres Törvény és az Igazságügyi Eljárás Törvény, és néhány jogszabály módosításának elfogadására vonatkozó intézkedések, Az állami hatóság jogosult - a kezelés a törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében

Személyes adatok átadása harmadik országokba nem történik meg.

A személyes adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a fotók közzétételéhez szükséges hozzájárulás időtartama alatt kezelik

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást sem történik.

Személyes adatok kezelésének célja Kamerás információs rendszerben

Az üzemeltető tevékenysége során személyes adatok kezelése történik a különleges szükséglet és igény alapján, különösen a nyilvános rend és biztonság, a bűnözés feltárása, az egészség és a vagyon védelme érdekében.

munkavállalók, ügyfelek, szállítók

Személyes adatok listája: kamerafelvételek

Személyes adatok kezelésének jogi alapja: Az üzemeltető jogos érdeke

Címzettek kategóriái: Bíróságok, Törvényszék - a kezelés a üzemeltető törvényes kötelezettségének teljesítése szempontjából szükséges a 301/2005 Tv. a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezéseivel, a 162/2015 Sz. a jogi eljárási rendről szóló törvény a 88/2017 Sz. törvénnyel módosított formában, a 125/2016. Sz. törvénnyel összefüggő bizonyos intézkedésekről szóló törvény, a polgári perrendtartásról, a polgári eljárásról és a közigazgatási eljárásról, valamint a jogszabályok néhány módosításáról

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba nem történik meg.

Személyes adatok törlésének határideje: 15 nap

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, nem történik.

Személyes adatok kezelésének célja az álláskeresők nyilvántartásában:

A tevékenység keretében személyes adatok feldolgozására kerül sor az álláskeresők nyilvántartásában

Érintett személyek körébe tartozó személyek: Természetes személyek - álláskeresők

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, akadémiai cím, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, születési idő, telefonszám, végzettség, tapasztalat, e-mail cím, további adatok a kielégítő önéletrajz, motivációs levél és a munka jelentkezés terén

Személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett személy hozzájárulása

Az adatok címzettjeinek kategóriái: azok az alanyok, akiknek külön jogszabály az emberi személyek jogait és kötelezettségeit (például bíróságok) meghatározza.

Személyes adatok átadása harmadik országokba nem valósul meg.

A személyes adatok törlésének határideje: 3 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, nem történik.

Személyes adatok kezelésének célja - Kapcsolati űrlap:

A tevékenység során az ügyfél-adatokat kezelik az ügyfél kérdésének válaszának elküldése érdekében

Érintett személyek körébe tartoznak: magánszemélyek - ügyfelek

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, e-mail

Személyes adatok kezelésének jogalapja: érintett személy beleegyezése

A címzettek kategóriái: nem adjuk ki

Személyes adatok harmadik országokba történő átadása nem történik.

Személyes adatok törlésének határideje: a személyes adatokat az kommunikáció céljára dolgozzuk fel és ezután kerülnek törlésre

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást nem történik.

Az érintett személy jogosult bármikor visszavonni az őt érintő személyes adatok kezelésére adott beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott beleegyezés alapján történő személyes adatok kezelésének jogosságát; a beleegyezés megadása előtt az érintett személyt tájékoztatni kell erről a tényről. Az érintett személy a beleegyezést ugyanazzal a módszerrel vonhatja vissza, amellyel azt megadta.

Az EU rendelet és a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján járó jogai

Fontosnak tartjuk, hogy megértsék, hogy a kezelt személyes adatok az Ön adatai, és hogy a kezelésükkel kapcsolatos jogok vannak. A személyes adatok kezelésének megszüntetése mellett egyéb jogok is illetik Önt, amelyek az Rendeletből és a személyes adatok védelméről szóló törvényből erednek.

1. Hozzáférési jog

Jogában áll kérnie a rendelkezésünkre álló személyes adatok másolatát és az információkat arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait.

A legtöbb esetben a személyes adatok írásban nyújtott formában lesznek rendelkezésére bocsátva, hacsak Ön másként nem kéri. Ha az információk szolgáltatását elektronikus eszközökkel kérelmezte, akkor elektronikusan lesznek szolgáltatva, ha ez technikailag lehetséges.

2. Javításhoz való jog

Megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a rendelkezésünkre álló információk pontosságát, teljességét és frissességét. Ha úgy gondolja, hogy a rendelkezésünkre álló adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, kérem minket, hogy ezeket az információkat módosítsuk, frissítsük vagy kiegészítsük.

3. Jog a törléshez

Tart certain circumstances, you have the right to request the deletion of your personal data from us, for example if the personal data we have obtained about you is no longer necessary for the original purpose of processing or if you withdraw your consent to processing. However, your right must be assessed in the light of all relevant circumstances. For example, we may have certain legal and regulatory obligations, which means that we may not be able to comply with your request.

4. Jog az adatkezelés korlátozásához

Under certain circumstances, you are entitled to ask us to stop using your personal data. This includes cases where you believe that the personal data we have about you may be inaccurate or when you believe that we no longer need to use your personal data.

5. Jog az adathordozhatósághoz

Under certain circumstances, you have the right to ask us to transfer the personal data you have provided to us to another third party of your choice. However, the right to data portability only applies to personal data that we have obtained from you based on consent or based on a contract of which you are one of the contracting parties.

6. Jogosultság az ellenvetésre

Jogosultsága van az adatkezelés elleni ellenvetésre, amely a jogos érdekeinkre alapul (például személyes adatokat kezelünk a hálózat és az infrastruktúra biztonsága érdekében). Amennyiben nincs meggyőző jogos indokunk az adatkezelésre, és Ön ellenvetést tesz, nem fogjuk tovább feldolgozni személyes adatait.

7. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Jogosultsága van arra, hogy elutasítsa az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló jelentőségű következményekkel jár. A cég általában nem használ automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a foglalkoztatási kontextusban.

8. Hozzájárulás visszavonása

Többnyire a személyes adatait nem az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Azonban előfordulhat, hogy konkrét esetekben kérjük a hozzájárulását. Amennyiben ezt megteszi, jogosultsága van visszavonni a személyes adatainak további felhasználásával kapcsolatos hozzájárulását.

9. Panasztétel benyújtásának joga

Ha panaszt szeretne benyújtani az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, beleértve a fent felsorolt jogok érvényesítését, forduljon a Felelős személyünkhöz (a kapcsolati adatok fent megadva). Minden beadványát és panaszát alaposan ellenőrizzük.

Ha nem elégedett válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait tisztességtelenül vagy jogellenesen kezeljük, panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnak, amely Szlovákia Személyes adatvédelmi Hivatala: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Telefon: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Bármilyen kérdése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba Felelős személyünkkel.