bilety online
pl
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
OTWARTY SEZON LETNI
Lipiec - Sierpień: wtorek - niedziela
OTWARTY SEZON LETNI
Lipiec - Sierpień: wtorek - niedziela
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Ogólne

Warunki handlowe

Ogólne warunki umowy SEZON LETNI
Hotel Partizán ****, Bystrá 108, 977 01 Bystrá

Obowiązujące od 01.06.2021 roku

Nazwa handlowa: HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., Bystrá 108, 977 01 Bystrá
NIP: 36045543, NIP VAT: SK2020084671 wpisana w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Bańskiej Bystrzycy, dział Spółki, pozycja 6823/S

Strony umowy

Dostawca: HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. - dostawca usług noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, sportowych i wellness (dalej w tekście jako "hotel") dla odbiorcy (gościa) za opłatę.
Operacja: Mýto SKI & BIKE centrum
Mýto pod Ďumbierom
976 44, Republika Słowacka
Dostawca usług sportowych i gastronomicznych.

Odbiorca: Zamawiający usługi - osoba fizyczna lub prawna, z którą dostawca zawiera umowę (porozumienie), której przedmiotem jest świadczenie usług w Mýto SKI &  BIKE centre

Te ogólne warunki handlowe HOTELA PARTIZÁN, s.r.o. z siedzibą przy ul. Bystrá 108, 977 01 Bystrá, wpisane w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Bańskiej Bystrzycy, dział Spółki, pozycja 6823/S, numer telefonu 048/6308813, e-mail: ski.myto@partizan.sk (dalej tylko "operator") dla sklepu internetowego "Zakup biletów online" znajdującego się pod adresem internetowym www.kopeczabavy.sk (dalej tylko "warunki handlowe") stanowią integralną część umów kupna sprzedaży zawartych zgodnie z tymi warunkami handlowymi, których przedmiotem jest zakup i sprzedaż biletów online oferowanych przez operatora.

1. WPROWADZENIE

Niniejsze warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z zawierania umów kupna poprzez sklep internetowy „Online nákup lístkov“ (dalej „sklep internetowy“), którego operatorem jest przedsiębiorstwo prowadzące stronę internetową www.kopeczabavy.sk (dalej „strona internetowa“).
Klient może nabyć online bilety w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej operatora, a cenę zakupu online biletu opłaca za pomocą bramki płatniczej Global Payments, s.r.o. 
Poprzez zakup biletu online klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków handlowych, a także obowiązujących i skutecznych przepisów regulaminu funkcjonowania ośrodka narciarskiego i rowerowego Mýto ski & bike centrum wydanego przez operatora, którego treść jest dostępna w biurze zarządu ośrodka narciarskiego i rowerowego Mýto ski & bike centrum, a także na stronie internetowej www.kopeczabavy.sk. Sprzedaż biletów online odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy nr 102/2014 Z.z. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w obowiązującym brzmieniu i ustawy nr 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu.

Na podstawie zakupu biletu online klient ma prawo korzystać z usług określonych według obowiązującego cennika na daną sezon:
a) kolejkę krzesełkową POMA UNIFIX,

b) wejście do atrakcji – MAXI TRAMPOLÍNA, SKÁKACÍ KOPEC, DETSKÁ BIKE TRAŤ, SKILL TRAIL, PUMP TRACK, SUMMER TUBING

2. ZAKUP BILETÓW ONLINE

2.1. Zakup biletów online za pośrednictwem sklepu internetowego jest możliwy według niniejszych warunków handlowych dla wszystkich osób fizycznych i prawnych przy określonych dalej warunkach.

2.2. W sklepie internetowym można zakupić następujące rodzaje biletów online:

1) całodniowy bilet na kolejkę linową dla rowerzystów (BONUS! wejście na atrakcje w cenie)

2) dwudniowy bilet na kolejkę linową dla rowerzystów (BONUS! wejście na atrakcje w cenie)

3) trzydniowy bilet na kolejkę linową dla rowerzystów (BONUS! wejście na atrakcje w cenie)

4) sezonowy bilet.

Wszystkie rodzaje biletów można nabyć w taryfach dla Juniorów i dorosłych (osoby powyżej 140 cm) oraz dzieci (osoby poniżej 140 cm).

2.3. Zakup zniżkowych biletów online nie jest możliwy. Zniżkowe bilety można nabyć osobiście w kasie ośrodka w godzinach otwarcia przedstawiając wymagane dokumenty.

2.4. Klient dokonuje zakupu biletów przez sklep internetowy po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza sklepu internetowego. Dotyczy to przede wszystkim: 1) wyboru rodzaju biletu 2) wybranej formy zakupu 3) podania danych kontaktowych 4) uzupełnienia daty rozpoczęcia korzystania z biletu 5) potwierdzenia akceptacji niniejszych warunków handlowych, obowiązujących przepisów wynikających z przepisów eksploatacyjnych operatora i zgody na przetwarzanie danych osobowych i 6) zatwierdzenia zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia jest uważane za zawarcie umowy sprzedaży. Następnie klientowi wyświetlana jest całkowita cena zakupu, którą klient musi uiścić za pośrednictwem bramki płatności Global Payments, s.r.o. Podana cena zakupu jest ceną końcową, tj. obejmuje wszystkie opłaty. Klient, zawierając umowę sprzedaży, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i akceptuje je.

2.5. Do dyspozycji są następujące formy zakupu:

1) Bez rejestracji, w takim przypadku klient nie zakłada konta na stronie internetowej www.kopeczabavy.sk.

2) Z rejestracją, w takim przypadku klient zakłada konto na stronie www.kopeczabavy.sk. Klient ma możliwość zakupu biletów w korzystnych warunkach.

2.6. Zakup biletów online nie jest uzależniony od posiadania nośnika biletu - karty chipowej firmy AXESS (dalej "karta chipowa"). Karta chipowa zostanie wydana w automacie samoobsługowym po przyłożeniu kodu QR do czytnika.

2.8. Na jedną kartę chipową można aktywować tylko jeden bilet online.

2.9. Używanie karty chipowej i biletu online podlega obowiązującemu regulaminowi operatora, który jest dostępny w biurze zarządzania ośrodka Mýto ski & bike centrum oraz na stronie internetowej www.kopeczabavy.sk.

2.10. Bilet online jest ważny tylko w okresie, którego datę rozpoczęcia korzystania z biletu wybrał klient podczas zakupu biletu online - konkretny dzień zakupu, przy czym jego ważność kończy się z upływem okresu ważności określonego w paragrafie 2.2. Jeśli bilet online w tym konkretnym terminie nie zostanie wykorzystany, bez zmiany daty ważności bądź rezygnacji z umowy sprzedaży zgodnie z artykułem 4 niniejszych warunków handlowych, bilet online traci ważność bez prawa do zwrotu zapłaconej ceny.

2.11. Przejezdżając przez bramkę, bilet traci ważność i jest powiązany z osobą posiadającą bilet, jest nieprzenoszalny! Nieprzenoszalny jest tylko bilet (bilet zakodowany na karcie chipowej), a nie karta chipowa jako nośnik biletu.

2.12. Zakupiony bilet online jest aktywowany po pierwszym przejściu przez bramkę. Po aktywacji biletu online nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.13. Karta chipowa pełni funkcję biletu podróżnego dopiero po aktywacji biletu online zgodnie z paragrafem 2, punktem 2.11 niniejszych warunków handlowych. Do tego momentu karta chipowa nie upoważnia jej posiadacza do jazdy.

3. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Cena zakupionych online biletow w sklepie internetowym odpowiada cenom podanym w standardowym cenniku ośrodka Mýto ski & bike centrum, dostępnym na wszystkich kasach w ośrodku oraz na stronie internetowej www.kopeczabavy.sk w sekcji Cennik i godziny otwarcia.

3.2. Klient uiszcza sprzedającemu cenę towaru/usługi zawsze bezgotówkowo za pośrednictwem bramy płatniczej Global payments, s. r. o., do której zostaje przekierowany po potwierdzeniu zamówienia online biletu. Po dokonaniu płatności klient zostaje poinformowany o jej powodzeniu lub niepowodzeniu i przekierowany z powrotem na stronę sklepu internetowego. Jeśli płatność przebiegła prawidłowo, klient otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie zakupu" z potwierdzeniem płatności oraz bilet w formie elektronicznej z kodem QR. Potwierdzenie płatności jest jednocześnie dowodem podatkowym, który klient jest zobowiązany przechowywać w przypadku ewentualnej reklamacji. Jeśli płatność nie powiodła się, klient zostanie poinformowany o błędzie i przekierowany z powrotem do ostatniego kroku w sklepie internetowym. Za problemy wynikające z płatności poprzez bramę płatniczą Global Payments, s. r. o., odpowiedzialność ponosi operator Global Payments, s. r. o., a klient jest zobowiązany rozpatrzyć ewentualne reklamacje dotyczące płatności z Global Payments, s. r. o. Jeżeli klient nie otrzyma e-maila z kodem QR, powinien bezzwłocznie skontaktować się z wsparciem technicznym zakupu online biletów pod numerem tel. +421 911 379 378.

3.3. Zakup za pośrednictwem bramy płatniczej Global Payments, s. r. o., jest możliwy do zrealizowania o dowolnej porze, system działa bez przerwy z wyjątkiem przerw technologicznych. Planowane przerwy technologiczne systemu i wynikające z nich niemożność dokonywania płatności w tym okresie czasowym zostaną szybko zgłoszone klientom przez operatora na jego stronie internetowej.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU BILETÓW ONLINE

4.1. Klientowi, który zakupi bilet on-line w sklepie internetowym na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z biletu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu i anulowania biletu bez podania przyczyny w ciągu tych 14 dni.

4.2. W przypadku zakupu biletu internetowego w sklepie internetowym na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z biletu, klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i anulowania biletu, jednak musi to zrobić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem korzystania z biletu. korzystając z biletu. W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia korzystania z biletu, termin przysługujący klientowi na rezygnację z biletu wydłuża się maksymalnie o 14 dni od dnia zakupu biletu. Nie można anulować biletu o tej samej dacie zakupu i początku ważności. Klient akceptuje to i potwierdza, że ​​jeśli kupi bilet w dniu jego wykorzystania, traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.3. Bilety niewykorzystane w wybranym terminie rozpoczęcia korzystania z biletów nie mogą być później anulowane ani przedłużone, a klientowi nie przysługuje zwrot ceny zakupu tych biletów.

4,5. Anulację biletu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego można dokonać drogą e-mailową lub pisemną (w przypadku przesłania odstąpienia od umowy w formie pisemnej należy je dostarczyć operatorowi nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z biletu). W przypadku spełnienia punktów 4.1 i 4.2 niniejszego regulaminu, Klient otrzyma zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego zakupiono bilety, w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji.

4.6. Jeśli klient chce zrezygnować z biletu, prosimy o przesłanie prośby e-mailem na adres ski.myto@partizan.sk. Klient zostanie wówczas poinformowany o pomyślnym anulowaniu biletu i otrzyma e-mailem „Potwierdzenie anulowania”.

4.7. W przypadku zakupu biletu okresowego i/lub innych biletów za pośrednictwem sklepu internetowego, klientowi przysługuje zwrot:

- całą kwotę pieniężną, jeżeli przewoźnik w ogóle nie będzie mógł obsługiwać środków transportu ze względu na działania podjęte przez Centralny Sztab Kryzysowy Republiki Słowackiej mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronaawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

- kwotę proporcjonalną, jeżeli przewoźnik będzie mógł korzystać ze środków transportu przez okres krótszy niż 30 dni kalendarzowych w związku z działaniami Centralnego Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej, mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronaawirusa SARS-CoV-2 powodujących chorobę COVID-19 w sezonie letnim 2021 r.

5. REALIZACJA I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI, SKARG I WNIOSEK

5.1. Operator odpowiada za wady, które bilet posiada po jego zakupie przez klienta, tj. jeżeli nie odpowiada on informacjom podanym w zamówieniu. Klient ma obowiązek sprawdzić żądane informacje przed wiążącym potwierdzeniem zamówienia. 5.2. Na podstawie uzasadnionego zgłoszenia klienta o wadach biletu klient może dochodzić praw wynikających z wad towaru, za które odpowiada operator. Strony umowy uzgodniły, że operator jest zobowiązany usunąć wady biletu dostarczając bilet, który będzie odpowiadał informacjom podanym w zamówieniu lub w e-mailu potwierdzającym zmianę daty rozpoczęcia korzystania z biletu zgodnie z punktem 2.10. niniejszych warunków handlowych. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie wady dostarczeniem biletu odpowiadającego zamówieniu, klient ma prawo żądać od operatora obniżki ceny zakupu lub odstąpić od umowy.

5.3. Klient ma prawo przesłać operatorowi również wniosek lub skargę dotyczącą świadczonych usług drogą elektroniczną, a operator będzie rozpatrywał je na bieżąco i odpowiadał na przesłane wnioski lub skargi e-mailem w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Klient jest zobowiązany powiadomić operatora o swoich danych osobowych żądanych przez system, tj. imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail lub nazwa handlowa, adres siedziby, NIP, REGON, numer NIP UE, numer telefonu i adres e-mail.

6.2. Klient zapoznaje się, że operator przetwarza jego dane osobowe w celu spełnienia obowiązku operatora wynikającego z umowy zakupu zawartej na podstawie zamówienia biletu oraz przetwarzania tych danych w systemie informacyjnym, który ma formę elektronicznego rejestru operatora dotyczącego klientów.

6.3. Operator ma uzasadniony interes wysyłania klientowi wiadomości dotyczących swojej działalności w celu dostarczenia klientowi informacji o aktualnych rabatach i promocjach.

6.4. Udostępnienie informacji zgodnie z § 19 ustawy nr 18/2018 Z.z. w obowiązującym brzmieniu: a) operator: HOTELA PARTIZÁN, s. r. o. z siedzibą w Bystrá 108, 977 01 Bystrá,

numer telefonu 048/6308813, adres e-mail:ski.myto@partizan.sk

b) cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

- spełnienie obowiązku operatora wynikającego z umowy zakupu zawartej na podstawie niniejszych Regulaminów i przetwarzanie tych danych w systemie informacyjnym, który ma formę elektronicznego rejestru operatora dotyczącego klientów,

- uzasadniony interes operatora w informowaniu klienta o aktualnych rabatach i promocjach,

c) operator może przekazać dane osobowe osobie zapewniającej usługi księgowe, usługi prawne, wsparcie techniczne i podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i przez cztery lata po jej zakończeniu. Jeżeli chodzi o dane, które operator jest zobowiązany przechowywać przez dłuższy czas (w celach rachunkowych, wypełniania obowiązków podatkowych i w celach archiwizacji), operator przechowuje je przez okres określony w przepisie o mocy powszechnie obowiązującej. Dane osobowe przetwarzane przez operatora na podstawie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez okres czterech (4) lat, licząc od dnia zawarcia umowy lub wyrażenia zgody. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

g) na podstawie pisemnego wniosku lub osobiście u operatora przysługuje Ci prawo:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych;

- w każdym czasie wycofać zgodę na zamieszczenie w bazie odbiorców wiadomości dotyczących aktualnych rabatów i promocji,

- zgłosić wniosek o wszczęcie postępowania w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych SR.

h) udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich udostępnienia nie jest możliwe zawarcie umowy, a w przypadku niepodania wymaganych danych nie dojdzie do zawarcia umowy,

i) dane osobowe uzyskane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6.5. W przypadku gdy klient zarejestrował się i utworzył swoją nazwę użytkownika i hasło, zobowiązany jest przechowywać je w bezpiecznym miejscu i nieudostępniać ich osobom trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub szkody wynikłe z zapomnienia danych, ich udostępnienia osobom trzecim lub braku ochrony ze strony klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Jeżeli któreś postanowienie niniejszych warunków handlowych jest nieważne lub nieważne, lub stanie się takie, w zamian stosowane będą przepisy prawa, które są najbliższe temu nieważnemu lub nieważnemu postanowieniu. Pozostałe postanowienia dotyczące nieważności lub nieważności takiego postanowienia nie będą dotknięte.

7.2. W sprawach nieuregulowanych tymi warunkami handlowymi, prawa i obowiązki stron podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 102/2014 Z.z. o ochronie konsumenta w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej sprzedającego w obowiązującym brzmieniu oraz obywatelskiego kodeksu w obowiązującym brzmieniu.

7.3. Operator ma prawo zmienić lub uzupełnić treść tych warunków handlowych. To postanowienie nie dotyczy jednak praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania dotychczasowych warunków handlowych.

7.3. Klient ma prawo dochodzić i rozpatrywać swoje prawa i roszczenia również poza sądem i w tym celu złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów podmiotowi alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą nr 391/2015 Z. z. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i zmianie niektórych ustaw (dalej „ARS”). Podmioty ARS można znaleźć na stronie http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotr... skych-sporov/146987s, lub www.mhsr.sk .

7.4. Klient może dochodzić swoich praw i roszczeń również za pośrednictwem Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów Online, dostępnej online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.html.

7.5. Kupując bilet online, klient akceptuje wszystkie postanowienia niniejszych warunków handlowych, które są wiążące przy zawieraniu umowy kupna, i zaznaczając pole „akceptuję warunki handlowe” w formularzu zamówienia biletów online w sklepie internetowym operatora, wyraża wyraźną zgodę na te warunki handlowe.

7.6. Treść warunków handlowych, która jest dostępna na stronie internetowej operatora w dniu zawarcia konkretnej umowy kupna w sklepie internetowym, jest uważana za obowiązującą i skuteczną.

AKTUALIZOWANE: 01. 06. 2021

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.