vstupenky online
sk
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
LETNÁ SEZÓNA OTVORENÁ
Júl - August: utorok - nedeľa
LETNÁ SEZÓNA OTVORENÁ
Júl - August: utorok - nedeľa
Môj košík
Váš nákupný košík je prázdny.
Prevádzkový

poriadok bikeparku

1. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení
Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba, alebo iného cyklistu.

2. Voľba smeru jazdy v Bike Parku
Cyklistické trate sú jednosmerné štart-cieľ. Cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.

3. Bezpečnosť cyklistického výstroja
Cyklista môže používať cyklistický výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.

4. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy
Cyklista ako účastník trate v cyklistickom parku musí mať prehľad o situácii pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok.

5. Ohľaduplnosť k iným osobám v Bike Parku
Na cyklistickej trati je každý cyklista povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom, nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozostup medzi cyklistami na zjazdovej trati musí byť minimálne 50 m.

6. Predbiehanie
Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista je povinný dodržiavať smer jazdy.

7. Dodržiavanie značenia
Cyklista musí dodržiavať značenie na cyklistickej trati.

8. Poskytnutie pomoci  - Tel. 115, recepcia +421 486 308 813
Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou je obsluha parku. Ohlasovacím miestom je stanovište údolnej alebo vrcholovej stanice lanovky.

9. Upozornenie
Návštevníkom je povolený vstup do cyklistického parku len s povolením obsluhy parku. Prevádzkovateľ cyklistických tratí je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej trati. Každý biker (jazdec) je povinný pred zakúpením lístka prečítať si a podpísať Prehlásenie bikera.
Zakúpením lístka potvrdzuje, že si prečítal, rozumie, podpísal a súhlasí s pravidlami v Bike Parku Mýto SKI & BIKE.

10. V Bike Parku platia nasledujúce zákazy:
• zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia
  na bicykli,
• zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate,
  prekážok a informačných tabúľ,
• zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
• zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov
  a omamných látok a používania sklenených nádob,
• zákaz fajčiť,
• zákaz vstupu s otvoreným ohňom,
• zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy,
• zákaz vstupu chodcov. 

Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu Bike parku sa návštevník zaväzuje dodržiavať pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko.

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku.

Cyklista je povinný poistiť sa na zásah horskej služby.

V prípade kontroly prevádzkovateľom Bike Parku je návštevník povinný preukázať sa zakúpeným platným lístkom (vstupenkou) z registračnej pokladne.

Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prepravu dopravné zariadenia pri nepriaznivom počasí, vysokej rýchlosti vetra, poruchách, výpadku elektrickej energie a atď.

 

v Mýte pod Ďumbierom, 18.06.2022

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.