Prehlásenie bikera | MÝTO SKI & BIKE PARK

PREHLÁSENIE BIKERA

 

UPOZORNENIE A PREHLÁSENIE BIKERA (JAZDCA)

 

 

 

 

 

UPOZORŇUJEME všetkých účastníkov a jazdcov Bike Parku Mýto SKI & BIKE, že v stredisku
nie je prítomná Rýchla zdravotná pomoc.
Prevádzkovateľ HOTEL PARTIZÁN s.ro, Bystrá 108, Tále, 97701 Brezno nezodpovedá za prípadné úrazy a každý účastník Bike Parku vykonáva svoje aktivity na vlastné riziko.

 

PREHLÁSENIE BIKERA (jazdca) pre sezónu 2022

· Zakúpením lístka potvrdzujem, že som sa oboznámil s Upozornením a Prevádzkový poriadkom Bike Parku Mýto SKI & BIKE, ktorý sa zaväzujem dodržiavať.

· Potvrdzujem a prehlasujem že jazdím v Bike Parku Mýto SKI & BIKE na
   vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou  
   disciplínou.

· Prehlasujem, že som sa oboznámil s náročnosťou tratí a uvedomujem si, že sú rýchle a
   technicky náročné. Jazdu na trati prispôsobím svojim schopnostiam.

· Prehlasujem, že môj bicykel je v dobrom technickom stave bez známok poškodenia a
   nadmerného opotrebenia.

· Prehlasujem, že budem používať cyklistický výstroj pre moju bezpečnosť t.j. prilbu,
   rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.

· Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by
   účasti na jazde Bike Parkom bránila.

· Prehlasujem, že som si vedomý toho, že zodpovedám za všetku škodu spôsobenú na
   zdraví a zariadení mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po
   skončení jazdenia.

· Prehlasujem, že na trať nevstúpim po užití alkoholu alebo iných omamných prostriedkov.

· Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov je potrebné pri prvej návšteve Bike Parku
Mýto SKI & BIKE doniesť toto PREHLÁSENIE BIKERA (jazdca) s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Momentálne pracujeme na novom
e-shope. V prípade záujmu o kúpu celosezónneho skipasu nás kontaktujte na ski.myto@partizan.sk. Ďakujeme