Skialpinisti | MÝTO SKI & BIKE PARK

 

KOPEC ZÁBAVY  je pre SKIALPINISTOV k dispozícii denne  07:00  do 17:00  hod.
VIAC INFO: https://www.kopeczabavy.sk/sk/individualne-sporty-od-07-01-2021

 

Vážení skialpinisti!

Vítame Vás v lyžiarskom stredisku Mýto SKI & BIKE.
Pamätajte na to, že ste hosťom strediska a pohyb po lyžiarskych tratiach sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý je nutné dodržiavať.

Na výstupových a zjazdových tratiach sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť. Zjazdovky slúžia predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, žiadame Vás , aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a popri FIS – pravidlách dodržiavali aj nasledovné odporučenia:
 

UPOZORNENIE: V čase od 16.30 do 8.30 hod. (prípadne 7.30 hod. v prípade prvého snehu) nasledujúceho dňa sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!     
 

 1. Výstup prevádzajte vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným značením (tyče, sieťe, oplotky ...).
 2. Výstup prevádzajte vždy len po vytýčenej výstupovej  trase, označenej prenosným značením v teréne žltou farbou.
 3. Výstup prevádzkujte vždy za sebou, nie vedľa seba. 
 4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu.
 5. Zvýšenú pozornosť venujte aj terénnym horizontom a hranám, úzkym miestam, strmým svahom, zľadovateným platniam, križovaniam zjazdoviek a iným miestam kde je zvýšené riziko kolízie s lyžiarmi.
 6. Zjazdovku traverzujte v dostatočnom rozostupe a len na označených miestach.
 7. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a odporučenia obsluhy lanoviek, zjazdoviek a pokyny lyžiarskej služby (HZS, Horská služba, THS - DZ a pod.).
 8. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych prevádzkových hodín.
 9. Výstup so psom po zjazdovke je zakázaný
 10. Na skialpinistických  trasách, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov, chránených krajinných oblastiach, sú návštevníci  povinní dodržiavať návštevný poriadok daného územia.
 11. Pozri  biely kódex
 12. Vymedzením priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory  pre skialpinistov.
 13. Pred výstupom prosíme o zakúpenie lístka.
   

Prajeme Vám bezpečný výstup a skvelý pocit zo športového výkonu v horskom prostredí.

Momentálne pracujeme na novom
e-shope. V prípade záujmu o kúpu celosezónneho skipasu nás kontaktujte na ski.myto@partizan.sk. Ďakujeme

Galéria